Procedury Ochrony Dzieci

PROCEDURY OCHRONY DZIECI
W ZNP ZG DOM WYPOCZYNKOWY „NAUCZYCIEL”
W USTRONIU

Preambuła

Mając na uwadze treść wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie biznesu i praw człowieka, uznając istotną rolę biznesu w zapewnieniu poszanowania praw dzieci, w szczególności prawa do ochrony ich godności i wolności od wszelkich form krzywdzenia ZNP ZG Dom Wypoczynkowy „Nauczyciel” przyjmuje niniejszy dokument, jako wzór zasad i procedur w przypadku podejrzenia, że dziecku, które przebywa w Domu Wypoczynkowym „Nauczciel” dzieje się krzywda oraz zapobiegania takim zagrożeniom.
Politykę ochrony dzieci w naszym obiekcie będziemy realizować poprzez niniejsze zasady.

 
  1. ZNP ZG Dom Wypoczynkowy „Nauczyciel” prowadzi swoją działalność operacyjną z najwyższym poszanowaniem praw człowieka, w szczególności praw dzieci jako osób szczególnie wrażliwych na krzywdzenie.
  2. ZNP ZG Dom Wypoczynkowy „Nauczyciel” uznaje swoją rolę w prowadzeniu biznesu społecznie odpowiedzialnego i promowaniu pożądanych postaw społecznych.
  3. ZNP ZG Dom Wypoczynkowy „Nauczyciel” w szczególności podkreśla istotność prawnego i społecznego obowiązku zawiadamiania organów ścigania o każdym przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę dzieci i zobowiązuje się szkolić swój personel w tym zakresie.
  4. ZNP ZG Dom Wypoczynkowy „Nauczyciel” zobowiązuje się edukować personel na temat okoliczności wskazujących, że dziecko przebywające w obiektach sieci może być krzywdzone oraz w zakresie sposobów szybkiego i odpowiedniego reagowania na takie sytuacje.
  5. Jedną z form skutecznego zapobiegania krzywdzeniu dzieci jest identyfikacja dziecka przebywającego w obiekcie hotelowym i jego/jej relacji w stosunku do osoby dorosłej, z którą przebywa w hotelu. Personel podejmuje wszelkie możliwe kroki zmierzające do przeprowadzenia identyfikacji dziecka i jego relacji z osobą dorosłą, z którą znajduje się w obiekcie. 
Wirtualny spacer

Ustroń

Ustroń/k Cieszyna malowniczo położona miejscowość w bramie doliny rzeki Wisły u podnóża Czantorii Wielkiej (995 m.) i Równicy (884m.). Centrum Ustronia rozciąga się wzdłuż Wisły, ale większość najnowszych domów i ośrodków wypoczynkowych usytuowana jest na terenie osiedli: Zawodzie na zboczu Równicy oraz Jaszowiec w dolinie potoku o tej samej nazwie. Centrum miasta położone jest na wysokości 360 m. npm., a poszczególne osiedla i przysiółki do 600 m. npm.

Sama miejscowość o długości ponad 15 km jest bardzo rozległa, bowiem obejmuje kilkanaście dolin i potoków wpadających do Wisły. Granice miasta przebiegają grzbietami górskimi Równicy od wschodu i Czantorii od południowego zachodu. Ustroń posiada dobre połączenia kolejowe i drogowe z całym krajem.

czytaj więcej

Jak do nas dojechać?